Νέα προμήθεια άνθρακα από την KRU Overseas Ltd. για την Τσιμεντοποιία Βασιλικού